B Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku - Zbieramy, liczymy, śpiewamy....tańczymy...