B Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku - Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja