B Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku - Andrzejki w klasie czwartej szkoły podstawowej