Kadra

Lidia Mazurowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej