Kadra

Halina Czajka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej