Kadra

Mirosława Smalarz

Funkcje: Nauczyciel

aktualnie na urlopie
nauczyciel dyplomowany matematyki i wychowania do życia w rodzinie