Kadra

Krystyna Walczak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

aktualnie na urlopie
nauczyciel dyplomowany geografii i przyrody