Kadra

Renata Połeć

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel dyplomowany języka polskiego i wiedzy o kulturze