Kadra

Barbara Urban

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie