Kadra

Barbara Majchrowicz

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel, Wychowawca

WICEDYREKTOR SZKOŁY
nauczyciel dyplomowany matematyki