Kadra

Aleksandra Lipnicka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel dyplomowany informatyki