B Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku - Dzień Edukacji Narodowej

Galeria

Dzień Edukacji Narodowej

Zdjęcia zostały wykonane prze uczennicę I klasy LO Jagodę Gogolik.

Ilość zdjęć: 10