oddział przedszkolny

 Zmiana terminu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu od 19.02.2018r. do 02.03.2018r.

Zarządzenie Burmistrza nr VII/703/2018 z dnia 9.02.2018 r -w sprawie określenia wzoru deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019