Plan spotkań z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI I KONSULTACJE

  • 14.IX
  • 23.XI
  • 18 I
  • 22.III – kl III LO
  • 19 IV