Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Plan pracy szkoły – rok szkolny 2017/2018

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialny 

4.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

Renata Połeć

14.09.2017

Rada pedagogiczna

dyrekcja

14.09.2017

Zebrania z rodzicami, wybory do Rady Rodziców

wychowawcy, dyrekcja

2.10.2017

Rada Pedagogiczna (Zatwierdzenie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych)

dyrekcja, Pedagog

12.10.2017

Pasowanie na ucznia klasa I SP

Renata Szpindor

12.10.2017

Dzień Edukacji Narodowej

Wojciech Grupiński, A.R.Dobra

10.11.2017

Uroczystości niepodległościowe

Hanna Sosińska, nauczyciele

23.11.2017

Zebrania z rodzicami

wychowawcy klas, nauczyciele

8.12.2017

Rekolekcje adwentowe

Agnieszka Olejniczak

8.12.2017

Kiermasz Bożonarodzeniowy

nauczyciele + rodzice

22.12.2017

Jasełka, wigilie klasowe, dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Agnieszka Olejniczak, wychowawcy

23.12.-31.12.2018

Przerwa świąteczna

 

12.01.2018

Rada klasyfikacyjna za I semestr

dyrekcja, wychowawcy

18.01.2018

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru

wychowawcy, nauczyciele

2.02.2018

Studniówka

Elżbieta Brussy

5.02.2018

Rada analityczna

dyrekcja

12-25.02.2018

Ferie zimowe

 

26.02.2018

Rekolekcje wielkopostne

Agnieszka Olejniczak

22.03.2018

Zebrania z rodzicami kl. III G i III LO

wychowawcy 3lo i 3gim, nauczyciele

28.03.2018

Rekolekcje wielkopostne

Agnieszka Olejniczak

29.03. -3.03.2018

Przerwa świąteczna

 

19.04.2018

Zebrania z rodzicami

wychowawcy, nauczyciele

18.04.2018

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

dyrekcja

19.04.2018

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

dyrekcja

20.04.2018

Egzamin gimnazjalny – język obcy

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

dyrekcja

24.04.2018

Rada klasyfikacyjna kl. III LO

dyrekcja, Elżbieta Brussy

27.04.2018

Święto Patrona Szkoły – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Barbara Urban

27.04.2018

Uroczystość pożegnania maturzystów

Paweł Stępka, Elżbieta Brussy

2.05.2018

Dzień Flagi – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

4.05.2018

Egzamin maturalny z języka polskiego

dyrekcja

7.05.2018

Egzamin maturalny z matematyki

dyrekcja

8.05.2018

Egzamin maturalny z języka obcego

dyrekcja

30.05.2018

Dzień Dziecka

J.Błażejewska, P. Stępka

1.06.2018

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

18.06.2018

Rada klasyfikacyjna

dyrekcja, wychowawcy

21.06.2018

Rada analityczna

dyrekcja

22.06.2018

Uroczystość pożegnania kl. III G

A.Lipnicka, R. Połeć

22.06.2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Lidia Mazurowska