Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Plan pracy szkoły – rok szkolny 2017/2018

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialny 

4.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

Renata Połeć

14.09.2017

Rada pedagogiczna

dyrekcja

14.09.2017

Zebrania z rodzicami, wybory do Rady Rodziców

wychowawcy, dyrekcja

2.10.2017

Rada Pedagogiczna (Zatwierdzenie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych)

dyrekcja, Pedagog

12.10.2017

Pasowanie na ucznia klasa I SP

Renata Szpindor

12.10.2017

Dzień Edukacji Narodowej

Wojciech Grupiński, A.R.Dobra

10.11.2017

Uroczystości niepodległościowe

Hanna Sosińska, nauczyciele

23.11.2017

Zebrania z rodzicami

wychowawcy klas, nauczyciele

8.12.2017

Rekolekcje adwentowe

Agnieszka Olejniczak

8.12.2017

Kiermasz Bożonarodzeniowy

nauczyciele + rodzice

22.12.2017

Jasełka, wigilie klasowe, dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Agnieszka Olejniczak, wychowawcy

23.12.-31.12.2018

Przerwa świąteczna

 

12.01.2018

Rada klasyfikacyjna za I semestr

dyrekcja, wychowawcy

18.01.2018

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru

wychowawcy, nauczyciele

2.02.2018

Studniówka

Elżbieta Brussy

5.02.2018

Rada analityczna

dyrekcja

12-25.02.2018

Ferie zimowe

 

26.02.2018

Rekolekcje wielkopostne

Agnieszka Olejniczak

22.03.2018

Zebrania z rodzicami kl. III G i III LO

wychowawcy 3lo i 3gim, nauczyciele

28.03.2018

Rekolekcje wielkopostne

Agnieszka Olejniczak

29.03. -3.03.2018

Przerwa świąteczna

 

19.04.2018

Zebrania z rodzicami

wychowawcy, nauczyciele

18.04.2018

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

dyrekcja

19.04.2018

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

dyrekcja

20.04.2018

Egzamin gimnazjalny – język obcy

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

dyrekcja

24.04.2018

Rada klasyfikacyjna kl. III LO

dyrekcja, Elżbieta Brussy

27.04.2018

Święto Patrona Szkoły 

Barbara Urban

27.04.2018

Uroczystość pożegnania maturzystów

Paweł Stępka, Elżbieta Brussy

2.05.2018

Dzień Flagi – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

4.05.2018

Egzamin maturalny z języka polskiego

dyrekcja

7.05.2018

Egzamin maturalny z matematyki

dyrekcja

8.05.2018

Egzamin maturalny z języka obcego

dyrekcja

30.05.2018

Dzień Dziecka

J.Błażejewska, P. Stępka

1.06.2018

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

18.06.2018

Rada klasyfikacyjna

dyrekcja, wychowawcy

21.06.2018

Rada analityczna

dyrekcja

22.06.2018

Uroczystość pożegnania kl. III G

A.Lipnicka, R. Połeć

22.06.2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Lidia Mazurowska